สถิติผู้เข้าชม

Today 7
Yesterday 14
This week 33
Last week 88
This month 155
Last month 473
All days 23965

Today : 13 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลบุคคลสูญหาย ล่าสุด


ที่วันที่สูญหายเลขที่ชื่อนามสกุลเพศอายุดูข้อมูล
1 ปี 2556 P013/61 นาย สุทัศน์ ไผทเลิศตระกูล ชาย 43
2 04 มิถุนายน 2561 P011/61 นาย วัลลภ เหม้นสุข ชาย 39
3 11 ธันวาคม 2558 07:00 น. P010/61 นาย มะรูดิง มะเกะ ชาย 29
4 11 เมษายน 2560 05:00 น. P009/61 นาย พัชระ สายลือนาม ชาย 28
5 ปี 2544 P008/61 นาย ชูชีพ วัฒนชโนบล ชาย 58
6 25 เมษายน 2561 P007/61 นาย สมพงษ์ เพ็ชรแจ้ง ชาย 69
7 25 กุมภาพันธ์ 2561 15:00 น. P006/61 นาย นิตย์ สีหจักร์ ชาย 100
8 08 สิงหาคม 2560 22:00 น. P005/61 นาย อับดนฮากีม วาเลง ชาย 20
9 03 พฤศจิกายน 2560 09:00 น. P004/61 นางสาว ทองคำ คำเชียร์ หญิง 51
10 03 พฤศจิกายน 2560 09:00 น. P019/60 นาง จำปี หอมชวน หญิง 42
11 23 ตุลาคม 2560 09:00 น. P018/60 นาย ทองเยี่ยม เขียวจันแสง ชาย 37
12 15 ธันวาคม 2558 P017/60 นาย Jose' Chamorro Ramos ชาย 38
13 26 มกราคม 2560 11.00-13.00 น. P006/60 ด.ญ. เดือนฉาย เผ่าพันธุ์พวงไพร หญิง 2
14 เมษายน 2554 P005/60 นาง จรัญ ถึงคุณ หญิง 55
15 24 ธันวาคม 2548 14:00 น. P004/60 นางสาว รุ่งนภา พรมแปง หญิง 38
16 ปี 2549 P001/60 นาง นงนุช ช้างเผือก หญิง 34
17 16 เมษายน 2558 P026/59 นางสาว นันทิยา แสงอุไร (ชื่อเล่น ออย) หญิง 37
18 20 พฤศจิกายน 2556 12:00 น. P025/59 นาย ปราโมทย์ คำสา ชาย 43
19 ปี 2550 P024/59 นาย สมพร นรพิมพ์ ชาย 42
20 24 กันยายน 2559 10:00 น. P023/59 นาย ปิยะ ปิมลือ ชาย 26
21 21 พฤษภาคม 2559 P022/59 นางสาว เสาวรจน์ วชิมาเภท (ชื่อเล่น เปีย) หญิง 34
22 ปี 2535 P021/59 นาย มณฑล เกิดเผือก ชาย 48
23 19 พฤศจิกายน 2557 03:00 น. P020/59 นางสาว สาลี่ ตันหยงกุล หญิง 66
24 ปี 2553 P019/59 นาย สมพล ไชยประสิทธิ์ ชาย 66
25 19 ธันวาคม 2558 ก่อนเที่ยง P017/59 นาย สมศักดิ์ วิชชุวลัญช์ ชาย 58
26 20 พฤศจิกายน 2554 P016/59 นาย หลวย หมื่นอาษา ชาย 66
27 ปี 2529 P015/59 นาย ธวัชชัย สายไหม ชาย 30
28 16 เมษายน 2559 09:00 น. P014/59 นาย เด่น คำแหล้ ชาย 64
29 04 มีนาคม 2558 09:00 น. P013/59 นาง สุมาลี เย็นเกล้า หญิง 52
30 13 กรกฎาคม 2558 P010/59 นาย รัญ นรากรณ์ ชาย 55
31 21 มีนาคม 2559 14:00 น. P009/59 นางสาว โยษิตา กำปั่นทอง หญิง 15
32 04 ธันวาคม 2558 14:00 น. P008/59 นาย ณัฐพงศ์ ศรีคะโชติ (อาร์ม) ชาย 19
33 ประมาณปี 2554 P006/59 นาย จำนงค์ แย้มสุข ชาย 80
34 ธันวาคม 2558 P005/59 นางสาว พิมพ์ชณา คันธศร หญิง 38
35 ปี 2527 P004/59 นาย ธีรวัฒน์ นิลรัตน์ ชาย 34
36 28 มีนาคม 2559 09:20 น. P002/59 นางสาว น้ำทิพย์ อุ่นใจ หญิง 31
37 เมษายน 2538 P026/58 นาย อุดร บุตะเขียว ชาย 36
38 04 พฤษภาคม 2556 P020/58 นาย พินิตย์ พุดทา ชาย 31
39 02 มกราคม 2551 18:00 น. P019/58 นาย สมจิตร เรียมแสน ชาย 47
40 มิถุนายน ปี 2553 P018/58 นาย อารมณ์ กล้าหาญ ชาย 31
41 มีนาคม 2553 P017/58 นาย คมสัน วันยาว ชาย 37
42 04 พฤษภาคม 2553 22:00 น. P015/58 นางสาว จุราทิพย์ ธนะวงศ์ หญิง 27
43 ปี 2537 P014/58 นาย บันทึก ช่างเรือง ชาย 44
44 พฤษภาคม 2551 P012/58 นาง ประนิดา กุลสากล หญิง 34
45 ปี 2547 P011/58 นาย สมชาย เอมกลิ่นบัว ชาย 61
46 02 กรกฎาคม 2557 08:00 น. P010/58 นางสาว จันทร์ยานุช จำปา หญิง 24
47 12 ตุลาคม 2557 P009/58 นางสาว อุมาพร พันพิทักษ์ หญิง 29
48 26 มีนาคม 2556 04:14 น. P008/58 นาง จอม แสงลำ หญิง 71
49 ปี 2537 P007/58 นาย โกวิทย์ สังฆะศรี ชาย 40
50 24 กุมภาพันธ์ 2558 04.00-05.00 น. P006/58 นาย สายธาน ใจดี ชาย 50
12345