สถิติผู้เข้าชม

Today 7
Yesterday 9
This week 57
Last week 72
This month 203
Last month 480
All days 19506

Today : 18 มกราคม 2561

ข้อมูลบุคคลสูญหาย ล่าสุด


ที่วันที่สูญหายเลขที่ชื่อนามสกุลเพศอายุดูข้อมูล
1 26 มกราคม 2560 11.00-13.00 น. P006/60 ด.ญ. เดือนฉาย เผ่าพันธุ์พวงไพร หญิง 2
2 เมษายน 2554 P005/60 นาง จรัญ ถึงคุณ หญิง 55
3 24 ธันวาคม 2548 14:00 น. P004/60 นางสาว รุ่งนภา พรมแปง หญิง 38
4 ปี 2549 P001/60 นาง นงนุช ช้างเผือก หญิง 34
5 16 เมษายน 2558 P026/59 นางสาว นันทิยา แสงอุไร (ชื่อเล่น ออย) หญิง 37
6 20 พฤศจิกายน 2556 12:00 น. P025/59 นาย ปราโมทย์ คำสา ชาย 43
7 ปี 2550 P024/59 นาย สมพร นรพิมพ์ ชาย 42
8 24 กันยายน 2559 10:00 น. P023/59 นาย ปิยะ ปิมลือ ชาย 26
9 21 พฤษภาคม 2559 P022/59 นางสาว เสาวรจน์ วชิมาเภท (ชื่อเล่น เปีย) หญิง 34
10 ปี 2535 P021/59 นาย มณฑล เกิดเผือก ชาย 48
11 19 พฤศจิกายน 2557 03:00 น. P020/59 นางสาว สาลี่ ตันหยงกุล หญิง 66
12 ปี 2553 P019/59 นาย สมพล ไชยประสิทธิ์ ชาย 66
13 05 เมษายน 2556 19:00 น. P018/59 นาย สมควร เวียงอินทร์ ชาย 31
14 19 ธันวาคม 2558 ก่อนเที่ยง P017/59 นาย สมศักดิ์ วิชชุวลัญช์ ชาย 58
15 20 พฤศจิกายน 2554 P016/59 นาย หลวย หมื่นอาษา ชาย 66
16 ปี 2529 P015/59 นาย ธวัชชัย สายไหม ชาย 30
17 16 เมษายน 2559 09:00 น. P014/59 นาย เด่น คำแหล้ ชาย 64
18 04 มีนาคม 2558 09:00 น. P013/59 นาง สุมาลี เย็นเกล้า หญิง 52
19 13 กรกฎาคม 2558 P010/59 นาย รัญ นรากรณ์ ชาย 55
20 21 มีนาคม 2559 14:00 น. P009/59 นางสาว โยษิตา กำปั่นทอง หญิง 15
21 04 ธันวาคม 2558 14:00 น. P008/59 นาย ณัฐพงศ์ ศรีคะโชติ (อาร์ม) ชาย 19
22 ประมาณปี 2554 P006/59 นาย จำนงค์ แย้มสุข ชาย 80
23 ธันวาคม 2558 P005/59 นางสาว พิมพ์ชณา คันธศร หญิง 38
24 ปี 2527 P004/59 นาย ธีรวัฒน์ นิลรัตน์ ชาย 34
25 28 มีนาคม 2559 09:20 น. P002/59 นางสาว น้ำทิพย์ อุ่นใจ หญิง 31
26 เมษายน 2538 P026/58 นาย อุดร บุตะเขียว ชาย 36
27 04 พฤษภาคม 2556 P020/58 นาย พินิตย์ พุดทา ชาย 31
28 02 มกราคม 2551 18:00 น. P019/58 นาย สมจิตร เรียมแสน ชาย 47
29 มิถุนายน ปี 2553 P018/58 นาย อารมณ์ กล้าหาญ ชาย 31
30 มีนาคม 2553 P017/58 นาย คมสัน วันยาว ชาย 37
31 04 พฤษภาคม 2553 22:00 น. P015/58 นางสาว จุราทิพย์ ธนะวงศ์ หญิง 27
32 ปี 2537 P014/58 นาย บันทึก ช่างเรือง ชาย 44
33 พฤษภาคม 2551 P012/58 นาง ประนิดา กุลสากล หญิง 34
34 ปี 2547 P011/58 นาย สมชาย เอมกลิ่นบัว ชาย 61
35 02 กรกฎาคม 2557 08:00 น. P010/58 นางสาว จันทร์ยานุช จำปา หญิง 24
36 12 ตุลาคม 2557 P009/58 นางสาว อุมาพร พันพิทักษ์ หญิง 29
37 26 มีนาคม 2556 04:14 น. P008/58 นาง จอม แสงลำ หญิง 71
38 ปี 2537 P007/58 นาย โกวิทย์ สังฆะศรี ชาย 40
39 24 กุมภาพันธ์ 2558 04.00-05.00 น. P006/58 นาย สายธาน ใจดี ชาย 50
40 16 กันยายน 2556 P005/58 นางสาว พรพิมล นิที หญิง 34
41 สิงหาคม 2553 P003/58 นางสาว กุลพัชร ทองฮีง (ชื่อเล่นกวาง) หญิง 35
42 25 สิงหาคม 2556 P002/58 นาย ขจัด ปุตสะ ชาย 49
43 ประมาณ 2547 P001/58 นาย นันท์ ยอดผักแว่น ชาย 49
44 02 สิงหาคม 2540 ประมาณ 02.00-04.00 น. P018/57 นาง อู๋ แซ่เบ้ะ หญิง 92
45 03 พฤษภาคม 2557 22:00 น. P011/57 นาย ณัฐพล จันทร์ศิริ ชาย 20
46 17 ตุลาคม 2556 10:00 น. P010/57 เด็กชาย เดชาวัต ยาต่อ ชาย 12
47 04 สิงหาคม 2557 P009/57 นาย หมับ จำเริญ ชาย 35
48 01 กรกฎาคม 2553 15:00 น. P008/57 นาย กฤษกร กิตติจุลนันต์ ชาย 32
49 06 มีนาคม 2557 21:00 น. P006/57 นาย สุวิทย์ แซ่อ่อง ชาย 28
50 17 ธันวาคม 2545 P005/57 นาย สมบัตร เชื้อเมืองพาน ชาย 46
12345